GIANNI PEZZOTTA

CASSINA ROSA 

Leva su la prèla ghe sgora un’idea, a pooz del murètt se contan tucc i segrètt. Un fioeu per scòcca se ninna a la sòcca, oh bel amor ghe passa i dolor… cassina Rosa.

Cassina Rosa Gianni Pezzotta
00:00/ 00:10